Kako ribe spavaju kad im se oči uvijek otvore?

Zašto ribe uvijek imaju otvorene oči, kao da nikad ne spavaju? Ne može li zatvoriti oči ili kad spava oči ostati budne?

Rijetko vidimo kočenje ribe, a kamoli spavanje. Jesu li ribe namjerno stvorene da ostanu budne i postanu nesanice?

Ribe također spavaju

Poput ostalih živih bića, i ribe trebaju san da bi oporavile energiju, ali spavaju drugačije od nas.

Gotovo sve ribe nemaju kapke, pa ribe ne mogu zatvoriti oči, iako čvrsto spavaju.

Spavaj budan

U stanju pismenih očiju ribe i dalje mogu spavati (odmoriti se kako bi vratile energiju).

Način na koji se riba odmara varira.

Neki prestanu plivati ​​i puste da njihova tijela plutaju u vodi poput ribe tune. Neki se kriju i tiho iza koraljnih grebena. Postoje i oni koji leže na dnu mora, rijeke ili drugih voda.

Baš kao i mi, neke ribe spavaju danju, druge spavaju noću.

Odgovor prof. Yohanes Surya