Što je CFD (Computational Fluid Dynamics)?

CFD ili Computational Fluid Dynamics računalna je simulacija za određivanje uzoraka protoka fluida.

Izračun CFD-a temelji se na Navier-Stokesovoj jednadžbi koja je riješena numerički.

Navier-Stokesova jednadžba matematički pokazuje odnos između očuvanja količine gibanja, mase i energije u tekućinama.

Upotreba CFD-a

CFD (Computational Fluid Dynamics) se široko koristi u razne svrhe, posebno one povezane s optimizacijom u inženjerskom dizajnu.

Primjeri kao što su:

  • aerodinamika,
  • protok tekućine u stroju,
  • HVAC,
  • i tako dalje.

Kako napraviti CFD simulaciju

Trenutno se simulacije CFD-a mogu izvesti lako pomoću različitih softvera.

Neki od softvera koji se često koriste u CFD simulacijama su ANSYS, Solidworks, SimScale i tako dalje.

Osim toga, CFD simulacije također se mogu izvesti samostalnim programiranjem pomoću Pythona, C ++, MATLAB-a, Fortrana itd.

Međutim, jedna stvar koju je važno primijetiti u simulaciji CFD-a jest da CFD nije samo šarena linija.

Da bi se dobio odgovarajući rezultat simulacije CFD-a, fizički parametri moraju se ispravno unijeti.

Stoga se prije izvođenja simulacije CFD-a mora razumjeti osnovno razumijevanje tekućina.