1 hrpa koliko listova? Ovo je rasprava

jedan rit koliko listova

Rim je jedinica koja se koristi za izražavanje količine predmeta, posebno za robu kojom se trguje u zajednici.

Pored jedinica u obliku grede, prepoznajemo i jedinice u obliku bodova, desetak ili bruto. Upotreba je ista, izražavajući određenu količinu robe.

U ovom ćemo članku razmotriti jasno i potpuno kako pretvoriti vrijednost svake jedinice, upotrijebiti jedinice u svakodnevnom životu i njihovim raspravom dovršiti uzorke pitanja.

Koliko ima hrpa?

Slijede vrste i pretvorbene vrijednosti svake jedinice količine robe.

1 hrpa koliko listova

Dali si znao? 1 navoj jednak je 500 listova, obično se koristi za prikaz količine papira.

jedan rit koliko listova

Upotreba jedinice

Općenito, upotreba ovih jedinica provodi se u izračunavanju sljedećih stavki:

Jedinica

Rim

Postići

Desetak

Bruto

Koristiti

Služi za brojanje i pokazivanjekoličina papira

Koristi se za označavanje broja komada tkanine, drveta, odjeće od bambusa, torbi, dječjih igračaka, cipela i tako dalje

Koristi se za prikaz broja knjiga, tanjurića, čaša, svijeća, olovaka, gumica i još mnogo toga

Koristi se kao pretvorba ili zamjena za desetak jedinica

Primjeri pitanja + rasprava

Problem 1

Majka je zamolila Ninu da u knjižari kupi 2000 listova A4 papira. Koliko hrpa treba kupiti Nina?

Odgovor :

Zapamtite: 1 sloj = 500 listova, to znači 500 listova = 1 list.

Znači 2000 listova: 500 listova = 4 hrpe.

Tako da Nina mora kupiti 4 hrpe papira

Problem 2

Na stolu je bilo 2,5 hrpe fotokopirnog papira. Koliko kopija papira ima na stolu?

Odgovor:

2,5 hrpe fotokopirnog papira = 2,5 x 500 listova = 1250 listova fotokopirnog papira.

3. problem

Jedna knjiga izvještaja sastoji se od 250 listova. Koliko je hrpa papira potrebno za ispis izvješća?

Odgovor:

250 listova = 250: 500 = 0,5 kruga. (Pola korita)

Također pročitajte: Tekst izvješća o rezultatima promatranja (objašnjenje i primjer)

To je objašnjenje vrijednosti 1 trske i ostalih jedinica robe. Može biti korisno.

Referenca

  • 1 hrpa koliko listova
  • Izračunava brzine, ocjene, desetak i bruto jedinice