Razlika kvadrat i pravokutnik

razlika između kvadrata i pravokutnika

Razlika između kvadrata i pravokutnika je u tome što kvadrat ima sve iste stranice, dok pravokutnik ima samo iste suprotne stranice.

Kvadrat i pravokutnik, koji oboje imaju po četiri stranice, nazivaju se četverokut ili četverokut.

Kvadrat i pravokutnik imaju nekoliko sličnosti i razlika zbog kojih svaki oblik ima svoje osobine. Oboje imaju četiri kuta čiji su kutovi 90 stupnjeva i imaju jednak broj dijagonala.

O da, svaki oblik ima svoje osobine koje razlikuju oblike jedan od drugog. U ovom ćemo članku razgovarati o razlikama između kvadrata i pravokutnika.

Razumijevanje kvadrata i pravokutnika

razlika između kvadrata i pravokutnika

Kvadrat

Kvadrat je dvodimenzionalni oblik koji ima četiri stranice. Četiri stranice kvadrata su iste dužine, a četiri kuta su ista, što je 90 stupnjeva.

Stoga se kvadrati često nazivaju četverokutom ili četverostranim poligonom, jer imaju jednaku duljinu i kut.

Pravokutnik

Pravokutnik je dvodimenzionalni oblik koji ima dva para paralelnih stranica. Suprotne stranice pravokutnika paralelne su jedna drugoj.

To navodi da su suprotne stranice pravokutnika jednake duljine. Pravokutnik ima četiri kuta, svaki mjeri oko 90 stupnjeva.

Razlika između kvadrata i pravokutnika

Glavna razlika između kvadrata i pravokutnika je u tome što kvadrat ima sve iste stranice, dok pravokutnik ima samo suprotne stranice.

U geometriji postoje razne vrste oblika kao što su kvadrat, pravokutnik, paralelogram, romb, kocka, konus i mnogi drugi. Svi su ovi oblici kategorizirani kao dvodimenzionalni ili trodimenzionalni oblici koji imaju nekoliko karakteristika.

Također pročitajte: Argumentacijski odlomak: Definicija, karakteristike i primjeri [FULL]

Postoje neke razlike između kvadrata i pravokutnika koje trebate znati.

  • Sve su stranice kvadrata iste dužine, dok su u pravokutniku samo suprotne stranice iste.
  • Dijagonale dijele jednake kutove na kvadrat, dok dijagonale ne dijele jednake kutove.
razlika između kvadrata i pravokutnika

U kvadratu ∠OPQ = ∠OPS, kut OPQ-a jednak je kutu OPS-a, dok u pravokutniku ∠OAB ≠ ∠OAD, kut OAB-a nije jednak kutu OAD-a.

  • Dijagonale kvadrata okomite su jedna na drugu ako se dijele s dva (simetrala), dok u pravokutniku dijagonale nisu okomite jedna na drugu ako se dijele s dva.
razlika između kvadrata i pravokutnika
  • Kvadrat ima 4 preklopne i rotirajuće simetrije, pravokutnik ima 2 preklopne i rotirajuće simetrije.
  • Formula za opseg kvadrata i pravokutnika

Opseg je zbroj svih stranica tako da se nalazi opseg kvadrata i pravokutnika kako slijedi

Opseg kvadrata: K = 4s
Opseg pravokutnika: K = 2 (š + d)

Informacija:

K: Okolo

s: bočni kvadrat

p: duljina pravokutnika

l = širina pravokutnika

  • Formula za površinu kvadrata

Područje je dvodimenzionalna mjera površine predmeta. Pa, formula za površinu kvadrata i pravokutnika dobiva se na sljedeći način.

Površina kvadrata: W = s2
Površina pravokutnika: L = pxl

Informacija:

L: široko

s = stranica kvadrata

p: duljina pravokutnika

l = širina pravokutnika

Ovo je objašnjenje razlike između kvadrata i pravokutnika. Može biti korisno!