Bismillah: arapski, latinski i njegova značenja + njegovi prioriteti

pisanje bismillah

Riječ bismillah na arapskom je بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ, što znači „ Pojanjem imena Allaha, Samilosnog, Samilosnog“.

Obično se bismillah rečenica izgovara kad započinjemo bogoslužbene aktivnosti ili neki drugi posao kako bismo pojednostavili naše poslove u svijetu i naravno daje se na zadovoljstvo Allaha SWT.

Rečenica bismilla je početna rečenica i ima značenje u pjevanju imena Allah SWT, tako da je ova rečenica oblik našeg podnošenja.

Da je sve što radimo zaista namijenjeno Allahu dž.š. Rečenice koje pokazuju pristojnu narav i slave Allaha dž.š.

Arapski, latinski i njihova značenja

pisanje bismillah

"Bismillahirrahmannirrahiim."

Što znači: "Pojanjem imena Allaha, Samilosnog, Samilosnog."

 Allah SWT je rekao u jednom od hadiskih kudsija:

"Tko me se sjeti spominjući Moja imena (uključujući Asmaula Husnu), iskrenog srca, nepokazanog drugima, počevši od izgovaranja Bismillâhirrahmânirrahîm, tada će uživati ​​u piću iz vode rijeka." Također je objašnjeno u drugom hadisu: "Allah SWT ne odbacuje doba koje započinje sa Bismillâhirrahmânirrahîm."

Vrlina kazivanja Bismille

Mnogo je vrlina čitanja bismille, zašto? Jer čitanjem bismille bit će puno mudrosti iza čitanja. Evo opisa:

1. Čitanje Bismille čini Sotonu malim.

Imam Ahmad bin Hanbel u svom musnedu prenosi od nekoga koga je privezao poslanik Muhammed, rekao je,

"Poslanik sallallahu alejhi ve sellem proklizao je, pa sam rekao: 'Teško vragu.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Ne govori' jao šejtanu. ' Jer ako to izgovorite, postat će sve veći i reći: "Snagom ću ga srušiti." Ako kažete bismillah, postat će mala dok ne bude poput muhe. '"(Prenose Ahmad, Abu Daud i al-Albani).

Također pročitajte: Molitve za početak godine i kraj godine [FULL TERSAHIH]

2. Čitanje Bismille vrlo je korisno.

Resulullah SAW je rekao:

"Ko pročita jedno pismo iz Kitabullaha (Al Kur'ana), za njega se jedna dobrota i jedna dobrota pomnoži u deset dobrota. Ja (poslanik Muhammed) nisam rekao da je Alif Laam Miim jedno slovo, ali alif je jedno slovo, jedno slovo i mem je jedno slovo. " (HR na Tirmiziju)

3. Pronađite sklonište kad ste na otvorenom

Anas bin Malik radhiallahu 'anhu rekao je: "Zaista je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:"

"Kad netko izađe iz njegove kuće, onda čita

pisanje bismillah

znači: "U ime Allaha uzdam se samo u Allaha, nema snage i truda osim uz Allahovo dopuštenje."

Pa mu je rečeno: "Dobio si smjernicu, ispunjen si i budan si (utvrđen)", pa su demoni pobjegli od njega. Drugi demon je rekao: "Kako se nositi s nekim tko je vođen, ispunjen i utvrđen?" (Prenosi Ebu Davud).

Stoga, recimo izgovor bismillah kad nešto započinjemo.

Sunnet proroka Muhammeda SAW također je naredio da se svakom muslimanu prije početka akcije izgovori rečenica Bismillâhirrahmânirrahîm. Jer riječi će dati blagoslov prilikom rada i dobiti milost Božju.

Stoga članak o pisanju bismillah, učinimo uvijek ono što je objasnio naš prorok. Aamiin.