Stupovi propovijedi u petak (cjelovita) i njezino značenje i postupak

skladna propovijed u petak

Molitva petkom jedan je od stupova obaveze prilikom klanjanja namaza petkom, gdje je sama molitva petkom jedna od obveza za muške muslimane. Molitva ovog petka je obavezna ili je fardu'ain.

Provedba namaza petkom obavlja se u petak ulaskom u dzuhursko vrijeme. Kada je čovjek klanjao molitvu petkom, njegova se obaveza klanjanja dzuhura prekida.

Jedan od zakonskih zahtjeva za provođenje namaza petkom je prethoditi dvjema hutbama prije namaza petkom.

Propovijed ovog petka održava se dva puta, naime prva i druga propovijed koja se odvaja sjedenjem uz propovijed.

Propovijedi petkom i same imaju stupove koji se moraju ispuniti. Pet je stupova propovijedi u petak kojima je namijenjena upotreba arapskog jezika, a provode se uredno i kontinuirano ili muawalah.

Molitva u petak

Slijedi cjelovito objašnjenje stupova propovijedi u petak

Stupovi propovijedi u petak

  • Prvo , hvalite Allaha u obje hutbe

Prvi stup propovijedi mora izgovoriti riječ hamdun, ili lafadz, koja ima jednu korijensku riječ kao što su alhamdu, ahmadu i nahmadu. Izgovarajući riječ Allah, nije dovoljno samo koristiti druga Allahova imena.

Na primjer, ispravan izgovor poput Alhamdu lillah, nahmadu lillah i lillahi alhamdu. U međuvremenu je izgovor pogrešan poput azijskog hvala Bogu jer ne koristi korijensku riječ hamdun.

U skladu s onim što je prenio šejh Ibn Hadžer el-Haitami,

"Potrebna je pohvala Allahu koristeći riječ Allah i lafadh hamdun ili lafadh-lafadh koja je ista korijenska riječ sa njim. Poput alhamdulillah, ahmadu-Llâha, Allâha ahmadu, Lillâhi al-hamdu, ana hamidun lillâhi, nedovoljno al-hamdu lirrahmân, asy-shukru lillâhi i slično, nije dovoljno. "(Sheikh Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj 2011., 4. srpnja, str. 246)

  • Drugo , pročitajte molitvu poslaniku Muhammedu SAW u obje propovijedi
Također pročitajte: Molitve prije i poslije Wudua - čitanja, značenja i postupci

U svojoj provedbi, čitajući Poslanikovu molitvu, mora se upotrijebiti riječ al shalatu i uz nju lafadz jedna korijenska riječ. U međuvremenu, za spominjanje astme proroka Muhameda ne koristi se samo ime Muhammad, već se može koristiti i astma kao što su al Rasul, Ahmad, al Nabi, al Bashir, Al Nadzir i drugi.

Izgovor mora koristiti dhahir isim, nije dozvoljeno koristiti dlamir ili zamjenice u jakom mišljenju.

Primjeri izgovaranja ispravnog čitanja molitve su "ash-shalâtu 'alan-Nabi", "ana mushallin' alâ Muhammad", "ana ushalli 'ala Rasulillah"

Prema onome što je prenio šeik Mahfuzh al-Tarmasi da

"U molitvi se čitaju određene Poslanikove molitve, naime sastavnice riječi u obliku shalâtu, zajedno s dhahirovim riječima nekoliko imena proroka Muhammeda sallahu alejhi ve sellema". (Sheikh Mahfuz al-Tarmasi, Hasyiyah al-Turmusi, Jedah, Dar al-Minhaj, 2011, juz 4, str. 248).

  • Treće , svjedočit će s pobožnošću u obje propovijedi

Treći stup hutbe ima testament o pobožnosti koji u principu sadrži poruku dobrote koja poziva na pokornost Allahu i udaljavanje od neposlušnosti. Primjeri poput,

  • Athi'ullaha (pokoravaj se Allahu)
  • ittaqullaha (bojte se Allaha)
  • inzajiru 'anil (makshiat, kloni se makshiat-a)

Sadržana poruka nije samo ograničena na podsjećanje na varku svijeta, već je u stanju pozvati na poslušnost i kloniti se neposluha

  • Četvrto , čitanje svetih stihova iz Kurana u jednoj od dvije propovijedi

Četvrti stup hutbi u petak je čitanje svetog Kur'ana u hutbi. Čitanje svetih ajeta iz Kur'ana pružit će savršeno razumijevanje značenja i održavanja propovijedi. Kao što se odnosi na obećanja, prijetnje, mauizhah, priče i druge.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

"O vjernici, bojte se Allaha i budite sa poštenim ljudima". (Sura at-Taubah: 119).

Čitanje stihova Kurana poželjno je obaviti u prvoj propovijedi.

  • Peto , moli za sve vjernike u posljednjoj hutbi
Također pročitajte: Molitva Hajat (cjelovito) - namjera, čitanje, postupci i vrijeme

Peti stup je molitva za sve muslimane u sadržaju hutbe u petak. Sadržaj potrebnog molitvenog sadržaja dovodi do nijansi zagrobnog života.

Primjeri poput,

  • Allahumma ajirnâ minannâr (Allahu, spasio nas od pakla)
  • Allâhumma ighfir lil Muslimîn wal Muslimât (Allahu, oprosti muslimanima i muslimanima)

U skladu s onim što je prenio šeik Zainuddin al-Malibari, rekao je to

"Peti stup je molitva koja je ukhrawi prema vjernicima, iako ne spominje različite vjernike prema mišljenju imama el-Adzhra'ija, iako uz riječ, neka vas Allah blagoslovi, kao i molitvu, Allahu neka nas spasi od pakla. , ako se namjeravate specijalizirati za publiku, namaz se klanja u drugoj hutbi, jer slijedi učenjake selefa i halafa. "

(Šeik Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'in Hamisy I'anatut Thalibin, Surabaya, al-Haramain, bez godine, juz.2, str.66).

Dakle, cjelovito objašnjenje pet stupova propovijedi u petak. Može biti korisno!