4 Hadis zahtijeva znanje za muslimane (+ značenje)

proučavanje hadisa

Hadis za proučavanje je hadis koji kaže da postoje dobre vijesti i koristi za proučavanje nekoga ko je prisutan u vijeću nauke.


Traženje znanja obaveza je svakog muslimana. To je u skladu sa riječima Poslanika  sallallahu alejhi ve sellem ,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Zahtjevno znanje je obavezno za svakog muslimana" (HR. Ibnu Majah br. 224)

Stoga je svaki musliman obavezan proučavati i odrasle i djecu.

Traženje znanja sredstvo je za ispunjavanje onoga što Allah od nas zahtijeva.

Naša vjera i djela su nesavršeni osim u znanju. Znanjem se Allaha obožava i Allahova prava se ispunjavaju, a znanjem se širi Njegova vjera.

proučavanje hadisa

U skupštini koja raspravlja o 146. hadisu iz knjige ' Umdatul Ahkaam , šejh Muhammed bin Salih Al-'Utsaimin rahimahullahu Ta'ala donosi 4 važna savjeta i hadise za one koji traže znanje.

1. Prvi hadis

Prvi savjet , rekao je da postoje dobre vijesti za proučavanje nekoga tko je prisutan u znanstvenom vijeću. Podnosioci ovog znanja dobit će blagoslov i nagrade od Allaha dž.š., u skladu s riječima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem,

"Ko god krene putem da teži znanju, Allah Ta'ala olakšat će mu put do neba." (HR. Musliman br. 2699)

Objašnjenje gore navedenog hadisa je da će muslimanu koji uči koračajući nogama prema skupu Allah Azza ve Džela olakšati ulazak u nebo onima koji uče.

Štoviše, kad studirate, možete se smjestiti na duga putovanja. Allah će umnožiti nagradu koju će dobiti podnosioci ovog znanja.

Također pročitajte: Namjera posta Šabana (cjelovitog), zajedno sa njegovim značenjem i postupkom

2. Drugi hadis

Drugi savjet , za nekoga ko uči, upućen je na strpljenje i osposobljavanje za suočavanje s poteškoćama u učenju, jer će to biti način približavanja Allahu. U suri Ali Imran ajet 200, Allah kaže:

"O vjernici, budite strpljivi i učvrstite svoje strpljenje i budite na oprezu (na granici svoje zemlje) i bojte se Allaha da biste mogli imati sreće." (Sura Ali 'Imran: 200)

3. Treći hadis

Treći je savjet da podnositelji zahtjeva za znanost iskoriste znanje koje je naučeno. Stečeno znanje ne leži samo u tome koliko su snažni memoriranje i razumijevanje. Dva su savjeta koja se moraju dobiti.

Dvije blagodati koje se moraju steći su praksa samog znanja i kako je to znanje u stanju promijeniti naš moral na bolje.

Vježbanje znanja koje imamo donijeće ogromne koristi za nas i ljude koji se podučavaju.

Vježbanje znanja ne znači da ga koristimo za argumente (hujjah) koji stavljaju kut onima koji ga proučavaju. Međutim, cilj je imati koristi i vježbati u traganju za svijetom i onim svijetom.

"Ako osoba umre, njezina će se praksa prekinuti, osim za tri stvari (naime): milostinju, upotrijebljeno znanje ili molitvu pobožnog djeteta." (HR. Muslim. Br. 1631)

Gore navedeni hadis je sasvim jasan da kada osoba umre, sve se prakse osim tri prekidaju, milostinja, korisno znanje i molitve pobožne djece.

Postoji izreka koja slijedi: "Znanost poziva na praksu. Ako poziv bude pozdravljen, znanje će ostati. Ali ako poziv nije dobrodošao, znanje će otići. "

Iz gornjih riječi istina je da će vježbanjem znanja ojačati i povećati znanje koje imamo i biti korisnije drugima. Allah će dodati znanje, svjetlost i baširu onima koji se bave znanjem.

Također pročitajte: Čitanje sedždi, postupaka, značenja i rasprave

4. Četvrti hadis

Posljednji savjet je za tražitelje znanja koji traže znanje kada žele podučavati znanje i pomagati drugima. Nije dozvoljeno imati karakter hasada onima koji su poučeni.

Na primjer, postojanje ideje da se znanost podučava drugima, druge ljude čini pametnijima ili upućenijima od ljudi koji su je predavali.

Imati ovu vrstu hasada je zabranjeno, jer je u osnovi Allah SWT dao znanje prije nego što smo znali samo znanje.

U hadisu je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao:

"A Allah će uvijek pomagati Svojim robovima kad Njegove sluge pomažu njegovom bratu." (HR. Muslim br. 2699)

Iz gornjeg objašnjenja hadisa, dužni smo pomagati sunarodnicima muslimanima. Kad pomognemo bratu učeći ga znanju, ako Bog da, Allah SWT će nas nagraditi i dodati znanju koje imamo ili nemamo.

Dakle, objašnjenje 4 hadisa zahtijeva znanje. Može biti korisno!