Bismillah arapski, latinski, značenje i objašnjenje

Arapsko pisanje bismillah

Bismillah arapsko pisanje, naime بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ , na latiničnom pismu Bismillahirrahmannirrahiim, što znači: Pojanjem imena Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Muslimani Bismillah često koriste kada započinju nešto, poput učenja, kuhanja, putovanja ili drugih stvari.

Treba reći da se izgovor bismillah koristi kao oblik 'molitve' koju izgovaramo svaki put kad započnemo dobro djelo.

Bismillah je također rečenica koja se često prakticira kao zikr koja u našem svakodnevnom životu kao muslimani ima ogromno blago i koristi.

Arapsko pisanje bismillah

Riječ "Bismillah" riječ je koja se izgovara za one (muslimane), koji nisu nemarni ili zaboravljaju na Allah dž.š., započinjući sve aktivnosti ili čineći nešto dobro u skladu s religijom (islamom).

Isto tako u Časnom Al-Kur'anu, gdje svako slovo u njemu uvijek započinje čitanjem 'Bismillah' ili 'Basmallah', a također i svako pisanje islamskih zakona i drugih knjiga ili knjiga znanja, uvijek započinje s bismillah.

Osim toga, rečenica "Bismillah" također se obično koristi u pokretanju ili otvaranju rečenice (Mukadimah) u ustavu ili povelji u mnogim zemljama, posebno u "Islamskoj državi".

Bismillah arapski, latinski i njegovo značenje

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ

"Bismillahirrahmannirrahiim."

Što znači: "Pojanjem imena Allaha, Samilosnog, Samilosnog."

Značenje pisma Bismillah

Prema stručnjacima, izgovor 'bismillah' sadrži 4 značenja u riječi bismillah, i to:

1. Riječ "bi" kada je povezana s "moći i pomoći"

tada krajnji shvati da se posao koji radi vrši Allahovom snagom. Zamolio je Njegovu pomoć kako bi se posao mogao pravilno završiti.

Također pročitajte: Bismillah: arapski, latinski i njegovo značenje + njegovi prioriteti

2. Važna tajna zašto je basmalah uvijek na prvom mjestu.

Ovo je usko povezano sa principom tauhida "laa-ilaha illa-Allah". Naime, čineći Allaha glavnim uzrokom u svim postupcima.

3. Allah je onaj koji mora postojati, jedini koji ima pravo na sve pohvale i najveće ime ikad.

Kada musliman u basmalahu izgovara ime Allah, to znači da je proglasio najplemenitije ime u prirodi

4. Dvije su karakteristike savršenstva koje se ističu u riječima basmalah, ar-Rahman i ar-Rahim.

Al-Rahman, naime izljev Njegove milosti koja je zapravo dana na ovom svijetu svim Njegovim stvorenjima. A, ar-Rahim je izljev Njegove milosti u ahiret onima koji vjeruju.

Ar-Rahim znači 'najmilostiviji'. Za razliku od Al-Rahmana gdje je Al-Rahman (najmilostiviji) pokazan svim ljudima bez iznimke, riječ 'Al-Rahim' prikazana je samo njegovom sluzi kojeg Allah želi.


Takav je prikaz arapskog pisanja bismilla, kompletan s objašnjenjem, tako da uvijek izgovaramo Allahovo ime i kimamo mu. Ako Bog da, dobrota uvijek pokriva naš život. Amen.