Surat Al Fatihah - Značenje, čitanje i sastojci

značenje al fatihah

Značenje slova Al Fatiha je početno slovo Kur'ana, prvi ajet znači ime Allaha, Milostivog, Milostivog.

Sura al-fatiha je početno poglavlje u Kuranu. Ova sura objavljena je u Meki koja se sastoji od 7 ajeta i prve sure koju čovjek pročita u svim ciklusima namaza.

Ova sura ima mnoga imena, uključujući Ummul-Kitab (Glavna knjiga) ili Ummul-Kur'an (Majka Kur'an) koja je majka cijelog Kur'ana.

Drugo ime je As-sab'ul Matsani (sedam se ponavlja), jer je broj sure el-fatiha 7 ajeta koji se ponavljaju u molitvi, Asy-Syifa ili Ar-Ruqyah.

Čitajući zajedno s prijevodima sure El-Fatiha

Stavak 1

značenje al fatihah

'bismillahir rahmanir Rahim'

Značenje: U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog.

Stavak 2

značenje al fatihah

'Sve pohvale pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova'

Značenje: Hvala Allahu, Bog uzvikuje sve svjetove.

Stavak 3

značenje al fatihah

'ar-raḥmānir-raḥīm'

Značenje: Najmilostiviji, Najmilostiviji.

Stih 4

'Suveren Sudnjeg dana'

Značenje: Tko kontrolira dan osvete.

Stih 5

'iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'īn'

Značenje: Samo Tebi mogu služiti i samo Tebi mogu tražiti pomoć.

Stih 6

'ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm'

Značenje: Pokažite nam ravni put

Stih 7

'ṣirāṭallażīna an'amta' alejhim gairil-magḍụbi 'alejhim la la-ḍāllīn'

Značenje: (naime) put onih kojima ste pružili zadovoljstvo, a ne (put) onih koji su bijesni i ne (također način) onih koji zalutaju.

Sadržaj sure

Ummul Kur'an (majka Kur'ana) je drugo ime koje Kur'an nosi. Zašto je to?

Jer sadržaj sedam ajeta je suština Kur'ana, uključujući akaidu, ibadet, šerijat, vjerovanje u posljednji dan, vjeru u plemeniti Allahov karakter, jedinstvo u ibadetu, kao i zahtjeve za pomoć molitvom.

Sadržaj sure al-fatihah uključuje:

 • Prvi i treći stih

  Vjerujte Allahu u sve njegove velike osobine.

 • Drugi stih

  Vjerujući da je Allah izlio svoju ljubav i stvorio i kontrolirao svemir. Jer Allah je Gospodar prirode.

 • Četvrti stih

  Vjerujući da samo Allah zna i određuje zadnji dan.

 • Peti stih

  Vjerujući da ne postoji nijedna druga Suština koju bi trebalo štovati i tražiti pomoć osim Allaha SWT. Dakle, ovaj stih sadrži iskrenost, pokornost i cjelovitost.

 • Šesti i sedmi stih

  Ljudi bi trebali živjeti pokoravajući se svim Njegovim zapovijedima i izbjegavajući sve Njegove zabrane kako bi Allah uvijek pokazivao svoj narod na pravi i lak način.

Također pročitajte: Molitva za posjet potpuno bolesnom (i njegovo značenje)

Nadamo se da će čitanje i značenje pisma El-Fatiha biti naša djela klanjanja koja je blagoslovio Allah dž.š. i primit će Njegovu nagradu.

Nadam se da ćemo uvijek prvi put pročitati pismo Al-Fatihe kad ćemo nešto poduzeti. I upoznajmo se s čitanjem Kurana svaki put kao našim rutinskim djelima koja će nas, ako Bog da, spasiti na onom svijetu. Amen.