Morali su: ciljevi, vrste, primjeri i Dalil

moral su

Moral su maniri ili ponašanje. S ljudskim moralom možemo razlikovati dobre i loše stvari. Cjelovit opis morala bit će raspravljen u ovom članku.

Akhlak dolazi iz arapskog, naime Al-Khulk što znači karakter, temperament, ponašanje, navike i ponašanje.

Na temelju tog pojma, moral su osobine ugrađene u osobu koje izlaze lako bez ikakvog razmišljanja i prisile.

Značenje morala je ...

U Velikom rječniku svjetskog jezika, morali su maniri ili ponašanje. U međuvremenu, prema trojici učenjaka, a to su Ibn Miskawaih, Al Gazali i Ahmad Amin, Akhlak je osobina koja postoji u čovjeku i koja je svojstvena samoj sebi koja se može pojaviti odmah bez prethodnog razmatranja misli.

Netko koji više puta čini dobra djela i čini to prirodno, može se reći da je moralna osoba.

Pogon u sebi vrlo je snažan bez puno razmišljanja, nema dojma da ste prisiljeni činiti dobra djela kako bi osoba imala dobar moralni odraz.

Moralna svrha

Kao čovjeku prikladno je imati dobar moral. Zbog toga su ljudi stvorenja koja ga savršeno razlikuju od ostalih stvorenja.

Odnosi s ljudima bit će bolji ako ih prati moral, ne samo da će Allah SWT uvijek dodati nagradu ako održavamo međusobne odnose i prijateljstvo s drugima.

Znanost o moralu ima za cilj otkriti razlike između dobrih i loših ljudskih postupaka, tako da se ljudi mogu nositi i izbjegavati zle osobine, te će stvoriti najučinkovitiji sustav u socijalnim interakcijama u društvu.

Ono što ljudi moraju kontrolirati da bi postali moralne osobe jesu vanjska djela ljudi ili njihova unutarnja djelovanja. Ako osoba može kontrolirati svoje unutarnje postupke, tada može postati osoba dobrog karaktera.

Također pročitajte: Molitve za roditelje: arapsko, latinsko čitanje i njihova cjelovita značenja

Pa, dobre ili loše radnje određuju se djelovanjem srca ili srca. Kao što je objašnjeno u Hadith Arba'in An Nawawi, Resulullah SAW je jednom rekao:

"I znajte da u tom tijelu postoji gruda mesa koja ako je dobra, onda su djela dobra, a ako je loša, onda su djela loša i znajte da je to srce."

U gore navedenom hadisu objašnjava da je srce najvažniji dio ljudskog tijela, tako da će ono što planira srce uvelike utjecati na radnje koje će vlasnik učiniti.

Razne vrste morala i primjeri

Dvije su vrste morala i primjeri

Hvalevrijedan moral (al-akhlaaqul mahmuudah)

Hvalevrijedan moral dobra su djela učinjena Allahu, bližnjima i drugim stvorenjima.

Primjeri dobrog morala, kao što je roditeljski odnos, poštovanje gostiju, davanje nekih stvari ljudima u nevolji, pomaganje drugima i još mnogo toga

Prezirni moral (al-akhlaaqul madzmuumah)

Prezren moral je loše djelo prema Allahu, bližnjima i drugim stvorenjima. Primjeri prezirnog morala uključuju laž, psovke, igranje jedni protiv drugih, ljubomoru, aroganciju i druga nečasna djela.

Moralni prijedlozi

Imati dobar moral vrlo je regulirano u islamu, kao što je iskrenost, pouzdanje, odgovornost, držanje obećanja i klonjenje postupaka zabranjenih Allah dž.š.

Dobar moral znak je nečije sreće na dunjaluku i na onom svijetu. Moralni položaj u islamu je vrlo visok. Prorok Muhammad SAW jednom je bio upitan o praksi da većina ljudi ulazi na nebo, rekao je:

تَقْوى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

"Vjeruj u Allaha i imaj dobar moral." (HR. Ahmad, Tirmizi, Ibnu Maja)

Pored toga, u hadisu koji prenosi Tirmizi, Resulullah SAW je jednom rekao:

Također pročitajte: Najbolja vremena molitve Dhuha (prema islamskim učenjima)

نَّ مِنْ أَحِبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْاَا

"Uistinu, među onima koje najviše volim i koji mi najbliže sjede na Kijametskom danu su oni koji su moralno najdobriji." (HR. Tirmizi)

Kroz hadis koji su prenijeli Ahmad i Buhari:

نَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

"Sigurno sam poslan da usavršim dobar moral." (HR. Ahmad, Buhari)

Argument o moralu sadržan je u Kur'anu, sura El-Kalam, ajet 4. Allah SWT kaže:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"I uistinu ste iznad velikog morala." (Sura Al-Qalam [68]: 4)

Poslanik Muhammed SAW je čovjek s najboljim karakterom, najsavršenijim manirama i najljepšom muamelom, tako da smo mi kao ljudi dužni oponašati sav njegov dobar moral. Kao što je rekao Allah u suri Al-Ahzab 21:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْهرً الَذََّ

"Zaista, Allahov Poslanik ima za vas dobar primjer za one koji očekuju susret s Allahom i Posljednjim danom i sjećaju se Allaha s puno zikra." (Sura El-Ahzab [33]: 21)

Dakle, objašnjenje Ahalaka koja je svrha, tipovi i primjeri, neka budemo opremljeni dobrim i hvalevrijednim moralom. Aamiin. Može biti korisno!