Vennov dijagram (cjelovito objašnjenje i primjeri uporabe)

Vennov dijagram je slika koja se koristi za izražavanje odnosa između skupova u grupi predmeta koji imaju nešto zajedničko.

Obično se Vennovi dijagrami koriste za opisivanje skupova koji se međusobno sijeku, neovisni su jedan o drugom i tako dalje. Ova vrsta dijagrama koristi se za prezentaciju znanstvenih i tehničkih podataka korisnih u poljima matematike, statistike i računalnih aplikacija.

Praćenje Vennovog dijagrama, u kojem postoji skup ili skup koji se prvo mora razumjeti.

Skup

Skup je jasno definirana zbirka predmeta.

Na primjer, odjeća koju danas nosite je set koji uključuje kape, košulje, jakne, hlače i tako dalje

Skup možete napisati u zagradama, kako slijedi

{kape, odjeća, jakne, hlače, ...}

Također možete pisati skupove u brojevima poput

  • Skup svih brojeva: {0,1,2,3…}
  • Skup prostih brojeva: {2,3,5,7,11,13,…}

Jednostavno zar ne?

Vennov dijagram koji sadrži skup prikazan je u shematskom obliku tako da ga je lako razumjeti. Kako nacrtati dijagram kao što je prikazano dolje.

vennov dijagram

Kako nacrtati Vennov dijagram

  1. Skup svemira na Vennovom dijagramu predstavljen je kao pravokutni oblik.
  2. Svaki opisan skup opisuje se kao zatvoreni krug ili krivulja.
  3. Svaki član skupa predstavljen je točkama ili točkama.

Venov dijagram ima nekoliko oblika, za više detalja pogledajte sljedeće objašnjenje,

Vennov oblik dijagrama

Razni oblici venovskih dijagrama

1. Skupovi se međusobno sijeku

Ovaj venov dijagram je ilustriran tamo gdje se dva skupa međusobno sijeku jer imaju sličnosti. Na primjer, ako postoje skupovi A i B, obojica se međusobno sijeku ako imaju istu stvar, to znači da su članovi koji ulaze u skup A također uključeni u skup B.

Također pročitajte: Oblici prijetnji protiv Republike Indonezije i kako postupati s prijetnjama

Skup A siječe skup B možemo zapisati A∩B.

2. Setovi se međusobno isključuju

Za skupove A i B možemo reći da su neovisni jedni o drugima ako članovi skupa A nisu isti kao članovi skupa B. Ovaj neovisni skup može se zapisati kao A // B.

3. Podskupovi

Za skup A može se reći da je dio skupa B ako su svi članovi skupa A članovi skupa B.

4. Skup istih

Ovaj venov dijagram kaže da ako se skupovi A i B sastoje od istih članova skupa, onda možemo zaključiti da je svaki član B član A. Primjer A = {2,3,4} i B = {4,3,2} su isti skup onda to možemo zapisati A = B.

5. Ekvivalentni skupovi

Za skupove A i B kaže se da su ekvivalentni ako je broj članova dva skupa jednak. Skup A ekvivalentan je skupu B koji se može zapisati n (A) = n (B).

U venovom dijagramu postoje četiri odnosa između skupova uključujući kriške, kombinacije, komplement kompleta i razlike u skupovima.

  • Kriška

Rezovi skupova A i B (A∩B) skup je čiji su članovi u skupu A i skupu B.

Na primjer, postavite A = {0,1,2,3,4,5} i postavite B = {3,4,5,6,7}. imajte na umu da u oba skupa postoje dva ista člana, naime 3,4 i 5. Iz ove sličnosti može se reći da su kriške skupova A i B napisane kao (A∩B) = {3,4,5}.

  • Kombinirano

Kombinacija skupova A i B (napisana kao A ∪ B) skup je čiji su članovi skupovi A ili članovi skupa B ili članovi oba. Kombinacija skupova A i B označava se s A ∪ B = x ∈ A ili x ∈ B

Na primjer skupovi A = {1,3,5,7,9,11} i B = {2,3,5,7,11,13}. Ako se skup A i skup B kombiniraju, formirat će se novi skup čiji se članovi mogu zapisati kao A ∪ B = {1,2,3,5,7,9,11,13}.

  • Upotpuniti, dopuna

Dopuna skupa A (zapisanog kao Ac) skup je čiji su članovi članovi skupa svemira, ali ne i članovi skupa A.

Na primjer S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} i A = {1, 3, 5, 7, 9}. Možemo primijetiti da svi članovi S koji nisu članovi A čine novi skup, naime {0,2,4,6,8}. Tada je dopuna skupa A Ac = {0,2,4,6,8}.

Pročitajte i: 10+ oproštajnih pjesama iz škole za SD, SMP i SMA

To je materijal o Vennovom dijagramu, nadam se da ćete ga dobro razumjeti.


Referenca : Što je Vennov dijagram - LucidChart