2018 COSMOS Državno natjecanje u znanstvenom pisanju

COSMOS FIZIKA, SVEUČILIŠTE DIPONEGORO Ponosno prisutan

2018 COSMOS nacionalno natjecanje u znanstvenom pisanju

Natjecanje za izradu znanstvenog rada u kojem sudjeluju aktivni studenti S1 i D3 / D4 diljem svijeta s medaljama i milijunima rupija nagrada.

Podtema ovog natjecanja je

  • Obrazovanje
  • Tehnologija
  • Zdravlje
  • Poljoprivreda / hrana
  • Energija
  • Okoliš.

Prijava i predaja sažetka otvorena su na:

? 3. rujna - 30. rujna 2018

Prijavite se na: //bit.ly/formulirlkticosmos

Cjelovit vodič možete preuzeti na: //bit.ly/PanduLKTICOSMOS2018

Hajde i registriraj se ...

CP

?Galang (085359871243)

RdErdin (085871973102)

Više informacija pratite nas

IG: Cosmosfisikaundip

OA: @ mpw7049o

Pripremite svoj tim !! Duh!!