Usporedba dviju planeta pomoću Keplerovog zakona

Zovem se Gilang Kresna Malik, mogu se zvati Gilang. Sada ću ovaj put razgovarati o usporedbi dvaju planeta koristeći  zakon Kepler III , koji ćemo koristiti za pronalaženje razdoblja (rotacije / revolucije) planeta ili prosječne udaljenosti planeta od sunca.

Ranije je sadržaj zakona Kepler III bio: "Kvadrat razdoblja planeta oko Sunca izravno je proporcionalan kocki prosječne udaljenosti planeta od Sunca".

Za primjenu zakona Kepler III, prvi je zahtjev znati omjer dvaju planeta u obliku usporedbe razdoblja i omjera prosječne udaljenosti planeta do sunca. Drugi zahtjev je poznavanje jednog aspekta planeta (u obliku razdoblja / prosječne udaljenosti). Tada ćemo potražiti drugi aspekt u obliku razdoblja / prosječne udaljenosti), kako bismo mogli saznati razdoblje ili prosječnu udaljenost od svakog planeta.

Formula zakona Kepler III je:

Napomena:  T1  : Razdoblje prvog planeta

        T2  : Razdoblje drugog planeta

        R1  : Prosječna udaljenost prvog planeta do sunca (m)

        R2  : Prosječna udaljenost drugog planeta do sunca (m)

Primjeri problema 

Prosječna udaljenost planeta A i B od sunca ima omjer 1: 4. Ako je period revolucije planeta A 88 dana, tada je period planetarne revolucije ...

Naselje

To je sve od mene i hvala vam.


Ovaj je rad autorski rad. Također možete sami napisati svoj članak o Saintifu pridruživanjem Saintif zajednici