Razumijevanje i važnost Tuma'nine u molitvi

tumaninah-značenje

Tuma'ninah znači stanka nakon prethodnog pokreta, otprilike nakon što su svi udovi ostali (nepokretni) s vremenom jednakim čitanju čitanja molitvenih zrna (subhanallah).

U vrijeme namaza to često činimo u žurbi, čak i od tekbiratul ikhrama do pozdrava, namaz se klanja samo 5 minuta.

Zapravo, kada molimo, od nas se traži da budemo svečani i tuma'ninah u svakom molitvenom pokretu, tuma'ninah uvelike utječe na valjanost naših molitava.

Stoga se moramo naviknuti na tuma'ninah u molitvenom pokretu. Pa, što je tuma'ninah?

Razumijevanje Tuma'ninah

Tuma'ninah znači stanka nakon prethodnog pokreta, otprilike nakon što svi udovi ostanu (nepokretni) duljina vremena jednaka čitanju čitanja rečenice tasbih (subhanallah).

Tuma'ninah je također jedna od stvari koja se često nesvjesno propušta u molitvi, bilo zbog žurbe ili iz drugih razloga. Iako je tuma'nina jedan od stupova molitve koji se ne smije napustiti.

Tuma'ninah znači

Važnost Tuma'nine

Od prijatelja Ebu Hurejre ra rekao je: "Zaista je Allahov Poslanik bio jedan kad je ušao u džamiju. Tada je čovjek ušao u džamiju i on se molio. Tada je ta osoba došla i pozdravila Allahova Poslanika.

Allahov Poslanik je takođe odgovorio na njegov pozdrav i rekao: "Vratite se i ponovite svoje dove, jer niste klanjali (sa važećim molitvama)!". Tada se čovjek vratio i ponovio svoju molitvu kao i prije.

Zatim se vratio poslaniku Muhammedu, pozdravivši ga. Pa je poslanik Muhammed rekao: "Wa'alaikas selam." Tada je rekao, "Vrati se i ponovi svoje molitve jer nisi molio!". Tako je ponovio tri puta.

Dakle, čovjek je rekao, "Od Onoga koji te poslao s istinom, nisam mogao učiniti bolje od ovakve molitve, zato me nauči."

Također pročitajte: 20 obaveznih i nemogućih Allahovih svojstava (PUNO) zajedno sa njihovim značenjima i objašnjenjima

On, poslanik Muhammed a.s., rekao je: "Ako ustanete da se molite, uzmite tekbiru, a zatim pročitajte lagani ajet iz Kur'ana. Zatim se naklonite dok potpuno ne uklonite tuma'ninah (mirno i mirno) u luk, a zatim ustanite (iz luka) dok ne ustanete ravno (i'tidal), a zatim klanjajte dok ne budete tuma'nina na sedždi, a zatim podignite (glavu) sjediti dok tuma'ninah ne bude u vašem sjedećem stanju. Onda sve to čini tijekom svoje molitvene molitve. " (Prenose imam Buhari i imam Muslim).

Sada iz gore navedenog hadisa, ilustrira se važnost tuma'nine, koja se mora činiti u molitvenom pokretu, jer može utjecati na valjanost namaza.

Zapravo je tuma'nina jedna od obaveza svakog muslimana da se pridržava svoje molitve i savršeno izvršava svoju molitvu održavajući njene uvjete, rukun-rukun (rukun-rukun), obaveze i svoje sunnete.

Allâh SWT je rekao: "Doista su sretni oni koji vjeruju, (naime) oni koji su predani svojim molitvama. [al-Mukminûn / 23: 1-2]


Gornji pregled je pregled značenja i važnosti tuma'ninah u molitvi.

Nadamo se da možemo učiti na greškama i poboljšati svoje štovanje, tako da smo među sretnicima.