Ayat Kursi - Značenje, vrlina i blagodati

sjedalo stih i značenje

Ajete za stolice i njihova značenja vrlo je važno znati i razumjeti kao muslimani. U ovom ćemo članku razgovarati o Ayat stolici zajedno sa njenim značenjem, vrlinom i blagodatima za život.


Ajet kursi je jedan od ajeta u Kur'anu koji sadrži nekoliko slava. U Kur'anu se naziva najvećim ajetom. Preneseno u knjizi Abdurrul Mantsur, Resululullah SAW je rekao:

إنها أعظم اية في القرن كتاب الله

Značenje: "Zaista je on (Ayat Kursi) vrlo sjajan ajet koji se nalazi u El-kur'anu."

Nazvan je stihom stolica jer sadrži riječ kursiyyuhu. Šejh Wahbah Az Zuhaili u Tefsir Al Munir objasnio da je izvorno značenje Al Kursi bio Al „Ilmu (znanje). Znanstvenici dobivaju oznaku al karaasi, naime ljudi koji se koriste kao stisak ili potpora.

Postoji i mišljenje koje kaže da je al kursi oblik veličine Allahove SWT. Drugo mišljenje sugerira da je al kursi oblik Allahove SWT moći. Hasan Al Bashri izrazio je mišljenje da je značenje riječi al stolica grozno.

Čitanja stihova na stolicama i njihovo značenje

Ajet sjedišta nalazi se u suri 255-e u suri El-Bekara, koja sadrži rečenicu tevhid kao čvrst stav vjernika muslimana.

Slijedi lafadz stih stolice i njegovo značenje:

(Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta'khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa biidznih, ya'lya mai mai mahhaiim maahiih maahiih 'ilmihii illaa bimaa syaa' wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya'uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal 'aliyyul' adhiim)

Značenje:

Allahu, ne postoji Bog (koji ima pravo na obožavanje), ali Onaj koji je vječni život neprestano se brine o (Svojim stvorenjima); nije pospan i ne spava. Njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji. Niko ne može davati syafa'at sa Allahom bez Njegove dozvole? Allah zna šta je ispred i iza njih, a oni ne znaju ništa iz Allahovog znanja već ono što On hoće. Allahovo sjedište pokriva nebesa i Zemlju. A Allah se ne osjeća teško brinući se i o jednima i o drugima, a Allah je Svevišnji, Najveći.

Vrlina Ayat Kursi

Stih stolice sadrži mnogo vrlina. Mnogi hadisi se prenose u vezi s ovim ajetom stolice, od kojih je jedan najpoznatiji, a to je sposobnost da se odbije demonsko uplitanje. Slijede vrline sadržane u stihovima:

1. Vođa stihova Kur'ana

لِكُلِّ شَىْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِىَ سَيِّدَةُ آآْن الآقرة

Značenje: Sve ima vrhunac, a vrhunac Kurana je slovo al-Baqarah, u kojem se nalazi ajet vođe svih stihova Kur'ana, naime Ayat Kursi. (HR. Tirmizi)

2. Molitva mustajabah (lako se dodjeljuje)

Stih stolice je sjajan i veličanstven stih. Čestim čitanjem ajeta stolice, molitvu će lako odgovoriti Uzvišeni Allah, al hayyu al qayyum. Ovo je u skladu s hadiskom poviješću Ibn Madže:

ُُْْْللِأَُ

Značenje: Najveći Asma Allah koji se čita u molitvi zajamčeno na tri mjesta, a to je al-baqarah pismo al-imron i Thaha pismo . (Prenosi Ibn Madže)

Tri ajeta na koja se odnosi ovaj hadis su sura Al Bekara, ajet 255 (stolni ajet), sura Ali Imran ajeti 1-2, i sura Taha ajet 111.

3. Idite u nebo

Čitanje stiha sa stolice vrlo je plemenito i preporučuje se da ga često čitate. Zbog toga čitanje stihova na stolicama ima veliku nagradu sa Allahom SWT, tako da musliman može ući na nebo.

ََََ

Značenje: Ko pročita stih na stolici nakon svake farzhu molitve, nema zapreke za ulazak u nebo, osim smrti. (HR. Thabrani)

4. Najveći stih

Preneseno u knjizi Abdurrul Mantsur, Rasululah SAW rekao je:

Također pročitajte: Molitve prije i poslije Wudua - čitanja, značenja i postupci

إنها أعظم اية في القرن كتاب الل ه

Značenje: "Zaista je on (Ayat Kursi) vrlo sjajan ajet koji se nalazi u El-kur'anu."

Toliko je sjajan ajet stolice da je jednom Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao Ubej Bin ka'aba: "Koji je ajet iz Allahove knjige najveći?" Ubej je odgovorio: "Allah i Njegov poslanik znaju bolje."

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovio je svoje pitanje, pa je Ubej odgovorio: "Stih stolice."

Tada je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Čestitam sa znanjem koje posjedujete, o Ebu Mundzir. Tako mi Boga, čija je duša u Njegovim rukama, zapravo stih stolice ima usta i par usana koje uvijek pročišćavaju svemogućeg Boga blizu stupa bijesnog. " (HR. Ahmad)

5. Zaštitite se od iskušenja duha i magije

Prenoseći od Abdullaha bin Ubaja bin ka'aba, njegov otac (Kaab) jednom mu je rekao da je imao veliku posudu napunjenu datuljama. Njegov je otac čuvao bačvu napunjenu datuljama, ali otkrio je da se sadržaj smanjuje.

Jedne noći kada ga je čuvao, iznenada je ugledao životinju koja je izgledala poput dječaka u njegovim godinama. Tada ga je pozdravio Kaab. Stvorenje je odgovorilo na Kaabov pozdrav.

"Tko si ti, duh ili čovjek?" upita Kaab.

"Ja sam duh", odgovorio je,

"Daj ruku mojoj."

Stvorenje je podiglo ruku na Ka'ab, ispostavilo se da su mu ruke poput psećih šapa, kao i krzna.

"Je li to oblik džina?" ponovno je pitao Kaab.

"Sada znate duha. Među njima nitko nije jači od mene. "

"Što je potaknulo ovo?"

"Došlo mi je da ste ljudsko biće koje voli dobročinstvo, pa želimo dobiti nešto vaše hrane."

"Što nas može zaštititi od vašeg uznemiravanja?"

"Ovaj stih, naime stih stolice", odgovori duh.

Sutradan je Kaab otišao u susret Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu o tome. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: "Istina je ono što je zli rekao." (HR Hakim, citirao Ibn Kathir prilikom tumačenja ajeta na stolici)

Osim toga, postoji povijest koja kaže:

"Pročitajte Ayat Kursi jer on može zaštititi vas, vašu djecu i vaše prebivalište, kao i kuću oko vas u kojoj živite. Ako ga pročitate ujutro i navečer, bit će zaštićen od ometanja duha. Ako ga pročitate kad idete spavati, Allah će se pobrinuti za vas tako da vam šejtan ne može prići do jutra. "

6. Sadržaj je jednak četvrtini Kur'ana

U Taisiril Ushul Ila Jami 'Ushul Min Hadith Rasul SAW, djelu velikog učenjaka Asy-Shaykh Abdurrahman Ad-Diba'iy Asy-Syaibani Asy-Shafi'I, prenijetom od Ebu Hurejre da je Resulullah SAW rekao:

ن لكل شيء سناما, وإن سنام القران سورة البقرة, وفيها اية سيدة اي القران اية الكرسى.

Značenje: "Zaista , sve mora imati grbu, a grba Korana je slovo al-Baqarah i u njemu se nalazi glava Kur'anskih stihova, naime, Ayat Kursi." (HR. At-Turmudzi)

Jednom davno Allahov Poslanik je jednom prilikom pitao čovjeka među svojim prijateljima: "Bok Fulan, jesi li oženjen?" Muškarac je odgovorio: "Još ne, jer nemam novca za vjenčanje." Poslanik Sallallahu Alaihi Wasallam pitao je: "Zar nisi zapamtio qul huwallahu ahad (pismo Al Ikhlas)?" Čovjek je odgovorio: "Istina je." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, "četvrtinu Kur'ana."

"Zar nisi zapamtio qulya ayyuhal kaafirun (sura Al Kafirun)?" Čovjek je odgovorio: "Da." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, "četvrtinu Kur'ana."

"Zar niste zapamtili idzaa zulzilati (slovo al zalzalah)?" Čovjek je odgovorio: "Tako je." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, "četvrtinu Kur'ana."

"Zar nisi zapamtio idzaa jaa'a našhrullah (sura an nashr)?" Čovjek je odgovorio: "Da." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, "četvrtinu Kur'ana."

"Zar niste imali ajet kursi (Allahu laa ilaha illa huwa)?" Čovjek je odgovorio: "Tako je." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, "četvrtinu Kur'ana." (HR. Ahmad, citirao Ibn Katsir kada je objašnjavao tumačenje ajeta na stolici)

7. Olakšan u pitanjima izdržavanja i partnera

Ajet sjedišta naziva se ajetom Muhridah (ajet koji donosi), što znači da će čitanjem ajeta Allah donijeti nešto što izvorno nije postojalo. Stoga stolice sa stihovima mogu olakšati donošenje hrane i bračnog druga. Resulullah je jednom rekao:

Također pročitajte: Hadisi o strpljenju i njegova objašnjenja [PUNO]

" Ko čita ajet na stolici dok je bolestan, Allah će mu olakšati smrt. Anđeo ne prolazi kroz kuću u kojoj se čita "

Čitanje Ayat Kursija sadrži blagodati, fadilah-fadhilah, djelotvornost, korisnost, čuda, karamu, značajke, vrline, svojstva i blagodati, uključujući

8. Nagrada za mučeništvo

Sjedalica je stih koji ima izvanrednu dvosmislenost. Stih stolice ima vrlo velik sadržaj, tako da ćete čitajući ga dobiti nagradu jednaku nagradi šehida. Ovo se prenosi u slijedećem hadisu:

من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة كان الذى يلى قبض روحه ذو الجلال والإكرام وكان كمن قاتل عن أنبياء الله

Značenje: Ko pročita ajet na stolici nakon svake molitve, onaj koji će mu oduzeti život je sam Allah i on je poput osobe koja se borila s poslanicima sve dok nije ubijena. (HR. Sudac)

Blagodati Ayat Kursi

Osim vrlina sadržanih u stihovim stolicama, dobit ćemo neke velike blagodati vježbanjem stihovnih stolica u svakodnevnom životu. Evo nekih blagodati čitanja stolica u stihu:

1. Bez smetnji duhova

Abu Ayyub-a su često posjećivali džini koji su mu remetili san. Zatim je to prijavio Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je Poslanik rekao: "Kad ga vidiš, reci:

بسم الله اجيبي رسول الله

Bismillah, pokori se Poslaniku

Kad je došao duh, Abu Ayyub izgovorio je rečenicu i napokon je uhvatio. Ali duh je rekao: "Sigurno se više neću vratiti."

Pa ga je Abu Ayyub pustio. Abu Ayyub je došao do Poslanika i on je upitao "Šta je tvoj zatvorenik učinio?" Abu Ayyub je odgovorio: "Mogu ga uhvatiti i rekao je da se više neće vraćati, napokon sam ga pustio." Poslanik je odgovorio: "Sigurno će opet."

Abu Ayyub nastavlja svoju priču: zarobio sam ga dva ili tri puta. Svaki put kad sam ga uhvatio, rekao je: "Odustao sam i više se neću zafrkavati." Ponovo sam došao do Poslanika i on me upitao: "Šta je učinio tvoj zatvorenik?" Odgovorio sam: "Uhvatio sam ga, a on je rekao da se neće vratiti." Pa je rekao: "Sigurno će se opet vratiti."

Tada sam ga opet uhvatio i rekao je: "Pustite me i naučit ću vas jednu rečenicu ako kažete da sigurno nema ničega što bi se usudilo smetati, a to je stih stolica."

Ebu Ejjub je došao Poslaniku i rekao mu o tome. Tada je Poslanik rekao: "U pravu si, ali je puno lagao." (HR. Ahmad i Tirmidzi, citirao Ibn Kathir kada je objašnjavao tumačenje ajeta na stolici)

2. Ne približavanje demona i džina

Ebu Hurejre je prenio da mu je Allahov Poslanik naredio da zadrži zekat ramazan. Odjednom je neko došao uzeti dio zekata koji je on čuvao. Tada ga je Ebu Hurairah uhvatio.

"Zaista ću te prijaviti Poslaniku."

"Pustite me, zapravo sam siromašna osoba i imam mnogo djece i očajnički trebam hranu."

Abu Hurairah ga je tada pustio.

Ujutro je Poslanik rekao: "Abu Hurairah, šta je tvoj zatvorenik radio sinoć?"

"O Allahov Poslaniče, rekao je za krajnje siromaštvo i mnogu djecu da mi ga je žao pa sam ga pustio."

"Zapamti doista da će ti lagati i sigurno će se vratiti."

Abu Hurairah bio je siguran da će se lopov vratiti kako je rekao Poslanik. Pa je pitao lopov. Kad je stigao, Abu Hurairah je ponovo uhapšen. Ujutro ga je Allahov Poslanik obavijestio da će se lopov vratiti.

Te se noći Abu Hurairah vratio da uhodi lopova. Ispostavilo se da je ponovo došao i uzeo dio zekata. Abu Hurairah ga je opet uhvatio.

"Zaista ću se ovaj put suočiti s Allahovim Poslanikom. Treći put ste rekli da se više nećete vratiti, ali zapravo ste se vratili. "

"Pusti me. Naučit ću vas nekoliko rečenica zbog kojih ćete od toga imati koristi od Allaha. "

"Koje su to rečenice?"

“Ako želiš ići u krevet, pročitaj stih na stolicama. Sigurno ćete i dalje biti brižni od Allaha i nijedan se vrag neće usuditi prići vam do jutra. " Pa sam ga pustio.

Abu Hurairah ga je tada pustio.

Ujutro je Resulullah pitao Ebu Hurejru. Nakon što je Abu Hurairah sve ispričao, Poslanik je rekao: "Zapamti, zapravo vjeruje u tebe, ali i sam je puno lagao. Bok Abu Hurairah, znaš li s kim si razgovarao tijekom te tri noći? " Abu Hurairah odgovori: "Ne." Poslanik je rekao, "on je vrag."

Takve su vrline i blagodati koje se mogu osjetiti čitajući stih na stolici. Može biti korisno!